Eesti Manuaalse Meditsiini ja Kiropraktika Selts

PANGE TERVISEKONVERENTSI AEG KIRJA JA VAIM VALMIS!

29. märtsil 2019 toimub Tallinnas 

Eesti Manuaalse Meditsiini ja Kiropraktika Seltsi IV konverents

“Tehnoloogiad teraapias”

Teemad: füüsikalise ravi otstarve, müotonomeetri uuemad arengud ja praktiline kasutamine, kiirendusplaatide kasutamine teraapias, nimme- ja vaagnapiirkonna röntgenpiltide tõlgendamine, trigeenikas ja tursete korral kasutatavad abivahendid, laseri ja magneti mõju ja otstarve teraapias. Eelregistreerimine 21. jaanuarist aadressil: http://tervisekonverentsid.ee/
Soodushind Eesti Füsioterapeutide Seltsi ja EMMKS liikmetele.

Eesti Manuaalse Meditsiini ja Kiropraktika Seltsi (EMMKS) liikmeskond otsib tervishoiu vallas võimalusi üleminekuks haigusele keskendumisest tervise säilitamisele. Sellisel üleminekul on rahva tervisele positiivsed tagajärjed, mis tähendaks haigestumuse ja tervishoiukulude märkimisväärset vähenemist, töövõime kasvu ning elanikkonna pikaealisuse kasvu. Seltsi nimetuses on eraldi esile toodud kiropraktika, sest see on maailma mastaabis osatähtsuselt teisel kohal esmatasandi tervishoius ja kiirelt kasvav raviviis ka Eestis, seetõttu peame vajalikuks kiropraktika rõhutamist seltsi nimes.

Missioon:
• propageerida ja arendada manuaalset meditsiini kui filosoofiat, teadust ja oskust lokaliseerida ja korrigeerida närvi läbilaskvuse häireid selgroo pingekolletes ja teistes liigendühendustes. Manuaalmeditsiinis ei kasutata üldjuhul ravimeid ega kirurgilist sekkumist
• koostöö esmatasandi meditsiiniga ja eriarstidega, et leida patsiendi jaoks kõige paremini töötav lahendus
• äratada teaduslikku huvi manuaalse meditsiini ja manuaalteraapiate arendamise vastu liikmeskonna hulgas ning levitada ühiskonnas asjakohast informatsiooni.
Visioon:
• olla võrdväärsed partnerid teiste erialade arstidega tervishoidu puudutavate otsuste tegemisel
• olla usaldusväärsed – manuaalterapeutide teenuseid kasutatakse laialdaselt tänu nende ainulaadsele  individuaalsele lähenemisviisile ravis, tõhusale ja kiirele esmase abi andmise oskusele ning tähelepanuväärsele vilumusele patsiendiga suhtlemisel
• Eesti tervishoid on patsiendikeskne, tervisele orienteeritud, tulemustele suunatud ning kindlatel väärtustel põhinev, igal Eesti elanikul peab olema kättesaadav igakülgne informatsioon talle vajalikest manuaalmeditsiini protseduuridest ja põhjendatud vajadusel ka riiklik rahastus
• Eesti tervishoius on olulisele kohale tõusnud ennetusmeditsiin, mille seas on olulisel kohal manuaalmeditsiini protseduurid.

EMMKSi allüksustena loodud ka Eesti Kiropraktik Arstide Liit (EKAL) ja Eesti Osteopaatia Liit (EOL) eesmärgiga töötada välja erialased standardid ja käivitada vastavate ametite litsentseerimise süsteem, mis vastaks rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele.
Seltside eesmärk on kutsuda kokku eksamineerimisnõukogud, töötada välja ja reguleerida manuaalmeditsiinis ja -teraapiates rakendatavad standardid ja eetikakoodeksid.

This post is also available in: English Russian