Eesti Manuaalse Meditsiini ja Kiropraktika Selts

18010191_1855607041373109_3227649589521158625_n

7.aprill 2017 Eesti Manuaalse Meditsiini ja Kiropraktika Seltsi II konverents “Seljatervis ja selle seos jäsemete funktsioonidega“ Tallinnas Viru Konverentsikeskuses


Eesti Manuaalse Meditsiini ja Kiropraktika Seltsi (EMMKS) liikmeskond otsib tervishoiu vallas võimalusi üleminekuks haigusele keskendumisest tervise säilitamisele. Sellisel üleminekul on rahva tervisele positiivsed tagajärjed, mis tähendaks haigestumuse ja tervishoiukulude märkimisväärset vähenemist, töövõime kasvu ning elanikkonna pikaealisuse kasvu. Seltsi nimetuses on eraldi esile toodud kiropraktika, sest see on maailma mastaabis osatähtsuselt teisel kohal esmatasandi tervishoius ja kiirelt kasvav raviviis ka Eestis, seetõttu peame vajalikuks kiropraktika rõhutamist seltsi nimes.

Missioon:
• propageerida ja arendada manuaalset meditsiini kui filosoofiat, teadust ja oskust lokaliseerida ja korrigeerida närvi läbilaskvuse häireid selgroo pingekolletes ja teistes liigendühendustes. Manuaalmeditsiinis ei kasutata ravimeid ega kirurgilist sekkumist
• koostöö esmatasandi meditsiiniga ja eriarstidega, et leida patsiendi jaoks kõige paremini töötav lahendus
• äratada teaduslikku huvi manuaalse meditsiini ja manuaalteraapiate tundmaõppimisel oma liikmeskonna hulgas ning levitada asjakohast informatsiooni ühiskonnas.
Visioon:
• olla võrdväärsed partnerid teiste erialade arstidega tervishoidu puudutavate otsuste tegemisel
• olla usaldusväärsed – manuaalterapeutide teenuseid kasutatakse laialdaselt tänu nende ainulaadsele, konservatiivsele lähenemisviisile ravis, tänu oskustele esmase abi andmisel ja asjatundlikule individuaalsele lähenemisele ning tänu tähelepanuväärsele vilumusele patsiendiga suhtlemisel
• Eesti tervishoid on patsiendikeskne, tervisele orienteeritud, tulemustele suunatud ning kindlatel väärtustel põhinev, igal Eesti elanikul peab olema kättesaadav igakülgne informatsioon talle vajalikest manuaalmeditsiini protseduuridest ja põhjendatud vajadusel ka riiklik rahastus
• Eesti tervishoius on olulisele kohale tõusnud ennetusmeditsiin, mille seas on olulisel kohal manuaalmeditsiini protseduurid.

EMMKSi allüksustena loodud ka Eesti Kiropraktik Arstide Liit (EKAL) ja Eesti Osteopaatia Liit (EOL) eesmärgiga töötada välja erialased standardid ja käivitada vastavate ametite litsentseerimise süsteem, mis vastaks rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele. Lähemalt loe www.kiropraktikud.ee ja www.osteopaadid.ee.
Seltside eesmärk on kokku kutsuda Eksamineerimise Nõukogud, et töötada välja ja reguleerida manuaalmeditsiinis ja -teraapiates rakendatavad standardid ja eetikakoodeksid.

This post is also available in: English, Russian