Liikmetele

Liikmetele

Eesti Manuaalmeditsiini ja Kiropraktika Selts võtab vastu liikmeid neljal kompetentsuse tasandil:

1. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna läbinud eriarstid (taastusarstid, neuroloogid, spordiarstid, perearstid jne).
2. Kiropraktika, osteopaatia ja naprapaatia arstikutsega võrdsustatud taseme (rhv DC, DO, ND, MD) omandanud praktikud, kellel on kehtiv litsents.
3. Füsioterapeudid ja rakendusliku kõrgkooli läbinud meditsiinitöötajad, kes on läbinud manuaalteraapia koolituse või huvitatud selle läbimisest.
4. Kolledžite, pärimusmeditsiini koolide ja massaažikoolide lõpetanud, kes on läbinud vähemalt 1000 akadeemilist tundi ja praktilist õpet, mis võib olla ka erakoolitus tunnustatud spetsialisti(de) käe all.
Käsitleme erinevaid lisakoolitusi akulumeeruvalt.

EMMKS pakub oma liikmetele erinevaid programme, tooteid ja teenuseid:

• liikmelisuse tunnistus (diplom) ametliku EMMKS embleemi ja logoga
• uudiskirjad, mis pakuvad manuaalmeditsiini ja manuaalteraapia arengute kohta käivat värskeimat informatsiooni
• aspirantide seminarid ja messid
• viitamine kompetentsele ja usaldusväärsele teenusepakkujale ja lisamine veebinimekirja
• töökuulutused EMMKSi kodulehel
• diplomeeritud praktiku sertifikaat ning manuaalmeditsiini, kiropraktika, osteopaatia, naturopaatia, massaažiteraapia, sporditreeneri, fitness-treeneri ja akupunktuuri pädevuse jälgimine
• kutsealaste rikkumiste ja kutsealase vastutuskindlustuse katmine
• manuaalmeditsiini ja loodusmeditsiini kohta käivate harivate materjalide avaldamine
• manuaalmeditsiinis, massaažiteraapias, akupunktuuris ja sporditreeneri või fitness-treeneri haridusliku väljaõppe jätkamine
• kaasaegse manuaalmeditsiini uuringu koostamine
• juurdepääs EMMKS veebilehele
• manuaalmeditsiini reklaamivate artiklite ja turustusmaterjalide avaldamine
• kiropraktilist meditsiini, ravimassaži ja teisi manuaalmeditsiiniga seotud kutsealasid reguleerivate juriidiliste ja riiklike toimingute toetamine.

Uuringute tutvustused

Eesti Manuaalmeditsiini ja Kiropraktika Selts avaldab manuaalmeditsiini kohta värskeimat infot, mis on saadaval biomehhaanika, füsio- ja tööteraapia, kiropraktika, akupunktuuri, manuaalteraapia ja teiste uuringuvaldkondade kohta. Seda informatsiooni kasutatakse ravitehnika täiustamiseks või uuendamiseks:
• õppematerjalide valmistamiseks
• asjakohaste artiklite kirjutamiseks
• riiklikul pädevushindamisel ja sertifitseerimisel.

Eesti Manuaalmeditsiini ja Kiropraktika Selts võimaldab juurdepääsu erinevatele manuaalmeditsiini, naturopaatilise meditsiini, traditsioonilise ida meditsiini, spordimeditsiini, ravitoimingute ja kliinilise rehabilitatsiooni täiendkursustele ja riiklikele sertifikaatidele. Pädevushindamise ja sertifitseerimise programmi eesmärgid:
• kvalifitseeritud professionaalse sertifikaadiga ja/või riigi poolt volitatud kiropraktikute, manuaalmeditsiini arstide ja terapeutide eristamine ebapiisava väljaõppe ja sertifikaatideta teenusepakkujatest
• mõõdetava väljaõppe ja hariduslike standardite kehtestamine manuaalmeditsiinis
• manuaalmeditsiini arstide ja terapeutide kompetentsuse ning saavutuste tunnustamine
• kõrgeimate standardite kehtestamine ja hoidmine kiropraktika, manuaalmeditsiini ja traditsioonilise hiina meditsiini protseduuride (nagu meditsiiniline ja praktiline akupunktuur) testimisel ja pädevushindamisel.

Manuaalmeditsiini ja kiropraktilise hariduse ja õppekava laiendamine

• kavas on hariduslikel eesmärkidel luua internetikursustena saadaval olevaid treening- ja õppematerjale.

Liikmemaks

  • Liikmemaks 25 EUR palume tasuda hiljemalt jooksva aasta aprilliks MTÜ Eesti Manuaalmeditsiini ja Kiropraktika Selts arveldusarvele EE712200221030476755
  • Liikmemaksust on vabastatud auliige ja nõuandva kogu liikmed.

This post is also available in: English Russian