Osteopaatia maailma erinevates paikades

Osteopaatia Ameerikas ja mujal

Ameerika Ühendriikides erineb osteopaatide väljaõpe mujal maailmas pakutavast. USAs on kõigi kolledžite ja ülikoolide osteopaatia eriala lõpetanud võrdväärsed teiste arstidega – nad võivad valida spetsialiseerumise mis tahes meditsiini erialal ning pärast 7-aastast õppeaega (4 aastat õpet + 3 stažeerimist) on osteopaatia arsti (Doctor of Osteopathy) diplom võrdne mis tahes muu eriala arsti diplomiga: osteopaatia arst võib kirjutada välja ravimeid, teha kirurgilisi operatsioone ja praktiseerida arstina kõikjal USAs. Tänapäeval on Ameerika Ühendriikides ligi 20 osteopaatia kooli, neist viis tegutseb riiklike ülikoolide juures. Osteopaatia asutaja Stilli nimeline osteopaatia kool tegutseb erinevate nimetuste all ka mitmel pool Euroopas (Still Academy Saksamaal ja Prantsusmaal, Still Osteopathic Institute Itaalias).
Sama ei kehti aga mujal pakutava osteopaatia väljaõppe kohta. Mujal (Euroopas, Aasias, Kanadas ja lõunapoolkeral) tegutsevates koolides keskendutakse osteopaatide väljaõppes lihas-luukonnale, osteopaatia filosoofia ja põhimõtete rakendamisel aga peamiselt manipulatsioonitehnikate praktiseerimisele. Osteopaatidel, kes on saanud hariduse väljaspool USAd, ei ole õigust kirjutada välja ravimeid ega sooritada kirurgilisi operatsioone. Ainsaid erandeid võib esineda Iisraelis ja Venemaal.

Osteopaatia levik Euroopas

1917. aastal juurutas dr Stilli õpilane dr Martin Littlejohn osteopaatia Euroopas, asutades osteopaatia kooli Inglismaal ja asudes seal ise professorina tööle. See kool töötab tänaseni. Inglismaal on tunnustatuimad osteopaatia õppeasutused Briti Osteopaatilise Meditsiini Kolledž, Londoni Osteopaatilise Meditsiini Kolledž (ainult arstidele), Londoni Osteopaatia Kool ja Briti Osteopaatia Kool Londonis, Euroopa Osteopaatia Kool Kentis, Osteopaatide Kolledž (tegutseb Middlesexi Ülikooli juures Hertfordshire’is ja Staffordshire’i Ülikooli juures), Surrey Osteopaatilise Meditsiini Instituut ning Oxfordi Brookes’i Ülikool ja Swansea Ülikool.
Prantsusmaal on osteopaatia tuntud tänu major Stirlingile 1913. aastast, esimene osteopaatia erakool avati seal 1950. aastal, tänaseks tegutseb seal kümmekond osteopaatia kooli.
Saksamaal saab osteopaatia eriala õppida Rohdorfis, Münchenis, Hamburgis. Mitmes erinevas riigis pakub osteopaatidele väljaõpet Rahvusvaheline Osteopaatia Akadeemia (http://www.osteopathie.eu/en), mis tegutseb Taanis, Belgias, Egiptuses, Hollandis, Saksamaal, Austrias ja Šveitsis ning pakub nii diplomiõpet, bakalaureuse- kui magistriõpet.

Eesti ja lähialad

Eestile lähimad osteopaatia koolid tegutsevad Soomes (kus on kolm erinevat osteopaatia koolkonda), Rootsis ja Venemaal.
Metropolia rakenduskõrgkool Helsingis on ainus nelja-aastase päevase õppega kool (240 ainepunkti). Ülejäänud kaks – Osteopaatia erakool Atlas Espoos ja Ortopeedilise Osteopaatia koolituskeskus Helsingis – on õhtuse õppevormiga. Viimase viie aasta jooksul on eri koolkondi Soomes püütud üksteisele lähemale tuua.
Rootsis tegutseb kaks osteopaadi väljaõpet pakkuvat kooli – Skandinaavia Osteopaatia Kool (Osteopathögskolan) Göteborgis ja Stockholmi Osteopaatilise Meditsiini Kolledž (www.scom.se). Esimese nimetatud kooli lõpetaja on omandanud 300 Dresdeni Rahvusvahelise Ülikooli ainepunkti, Stockholmi koolis kestab väljaõpe 4,5 aastat, mis annab 240 ainepunkti ning võimaldab jätkata õpinguid Briti Osteopaatilise Meditsiini Kolledžis magistri tasandil.
Paljud Eestimaal tegutsevad osteopaadid on välja õppinud Venemaal (Peterburis või Moskvas), ka Inglismaal või Ameerikas. Venemaal on lähim Venemaa Osteopaatilise Meditsiini Kõrgkooli Peterburi Osteopaatia Instituut (www.osteopathie.ru) ja Osteoprojekti kool Moskvas (www.osteopract.ru). Venemaal on osteopaatia tervishoiuteenuste nimekirjas ja tunnustatud meditsiini erialana.
Tänaseks on ka Eestis asutamisel esimene Osteopaatia Erakool (vt www.osteopaatia.ee), mis tegutseb Euroopa Nõukogus vastu võetud osteopaatia standardi kohaselt.

NB! 22. juunil tähistatakse rahvusvaheliselt maailma osteopaatia päeva.

This post is also available in: English