Uurimistöö

Kiropraktilised uurimused

chiro8Arvukad uurimused on näidanud, et kiropraktiline ravi on nii turvaline kui ka tulemuslik. Järgnevalt on esitatud mõned väljavõtted hilisematest uurimistöödest. Tutvudes kiropraktilist tervishoidu toetavate uurimustega, saate teada, et kiropraktikal on tohutu potentsiaal vastamaks tänapäevase tervishoiu väljakutsetele. Lähemalt saate lugeda kiropraktika uurimistööde kohta siit.

Akuutne ja krooniline valu

„Kroonilise alaseljavaluga patsiendid, keda ravisid kiropraktikud, paranesid kuu jooksul jõudsamalt ja kogesid suuremat rahulolu, kui need, keda ravisid perearstid. Proportsionaalselt suurem osa kiropraktilise ravi patsiente (56% vs 13%) teatasid, et valu alaseljas oli muutunud väiksemaks või palju väiksemaks, kuna ligikaudu kolmandik tavameditsiini patsientidest nentisid, et valu alaseljas oli muutunud kas suuremaks või palju suuremaks.

–Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Nyiendo et al. (2000)

Juhusliku valiku alusel teostatud kontrollkatses suunati 183 kaelavaluga patsienti manuaalteraapiasse (selgroo liikuvuse parandamine), füsioteraapiasse (põhiliselt harjutused) või üldarsti hoole alla ( nõustamine ja ravimid), et ravi käiku 52-e nädala vältel uurida. Kliiniliste tulemuste hindamine näitas, et manuaalteraapia teel saavutati patsientide kiirem paranemine kui füsioteraapias või üldarsti juures. Veelgi enam, manuaalteraapia kogumaksumus moodustas umbes kolmandiku füsioteraapia või üldarsti ravikuludest.

–British Medical Journal, Korthals-de Bos et al. (2003)

Võrdlus teiste ravivõtetega

chiro4„Akuutsete ja krooniliste valudega kiropraktika patsiendid kogesid paremaid tulemusi nii valu, töövõime taastamise kui isikliku rahuldustunde osas; valu ja töövõime paranemise osas avastati kroonilistel haigetel kliiniliselt olulised muutused.”

–Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Haas et al.(2005)

„Oma juhusliku valiku alusel teostatud kontrollkatses võrdlesime me manuaalteraapia, füsioteraapia ja üldarsti jätkuva ravi efektiivsust iseärasusteta kaelavaludega patsientide juures. Seitsme nädala jooksul saavutatud edusammud olid manuaalteraapia grupis (68,3 %) kaks korda suuremad kui üldarsti jätkuva ravi grupis. Manuaalteraapia saavutas kõikide lõpptulemuse saavutamiseks astutud sammude osas paremaid tulemusi kui füsioteraapia. Neil patsientidel, kes käisid manuaalteraapias, esines töölt vähem puudumisi kui füsioteraapiapatsientidel või jätkuvat ravi saavatel patsientidel ning nii manuaalteraapiat kui füsioteraapiat tuli statistilistel andmetel märkimisväärselt vähem ksutada valuvaigistaval eesmärgil kui jätkuvas ravis.”

–Annals of Internal Medicine, Hoving et al.(2002)

Peavaludest

„Kaela- ja kuklapiirkonna manipulatsioon tõi kaasa nende katsealuste patsientide peavalude märkimisväärse taandumise, kes kaebasid kaelavalu ja/või kaela funktsioonihäirete ning peavalude üle.”

–Duke Evidence Report, McCrory, Penzlen, Hasselblad ,Gray (2001)

„Käesoleva uurimuse tulemused näitasid, et selgroo manuaalteraapia annab häid tulemusi pingepeavalude ravimisel … Neli nädalat pärast ravi lõpetamist … kogesid need patsiendid, kellele oli määratud selgroo manuaalteraapia, püsivat teraapilist efekti kõikide oluliste tulemuste osas, vastupidiselt neile patsientidele, kellele manustati amitrüptiliini ja kes langesid haiguse algstaadiumisse tagasi.”

–Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Boline et al. (1995)

Majanduslik tasuvus

„Kiropraktiline ravimisviis osutus kroonilise alaseljavalu puhul majanduslikust seisukohast suhteliselt tasuvaks. Tavameditsiini kliinilised tulemused langesid kokku selgroo manuaalteraapia tõhususe süstemaatilise kontrolliga: manipulatsioonil põhinev teraapia on vähemalt sama hea kui teised teraapiad, mõnel juhul paremgi.

–Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, Haas et al. (2005)

Patsientide rahulolu raviga

„Tehti kindlaks, et kiropraktika patsiendid olid olid peale neli nädalat kestnud protseduure oma selja ravijatega rohkem rahul kui tavameditsiini patsiendid. Vaatlusel põhinevate uuringute tulemused näitasid, et seljavaluga patsiendid eelistavad kiropraktilist ravi tavameditsiini poolt pakutavale. Ja veel – uuringute tulemusi arvestades võib järeldada, et peale kuus nädalat kestnud ravi olid patsiendid enam rahul kiropraktikaga kui füsioteraapiaga.”

–American Journal of Public Health, Hertzman-Miller et al. (2002)

Kiropraktika populaarsus

„Kiropraktika on suurim, kõige paremini korraldatud ning tunnustatuim alternatiivmeditsiini ala. Alternatiivmeditsiini patsientide küsitlused näitavad, et kiropraktikute abi kasutatakse sagedamini kui ükskõik millise teise alternatiivset ravi pakkuvate rühmitiste oma ja kiropraktilist ravi saanud patsientide rahulolu on väga suur. USA-s kasvab pidevalt kiropraktilist ravi eelistavate patsientide arv, mis on kahe viimase aastakümne jooksul kolmekordistunud.”

–Annals of Internal Medicine, Meeker and Haldeman (2002)

This post is also available in: English