Liikmete keskus

Allpool ja kogu koduleheküljel leiate infot EMMKS-i toetusprogrammide ja lühikokkuvõtteid EMMKS-i viimaste algatuste kohta. Meie seltsiga ühinedes hoiate aus manuaalset meditsiini, et see hariks ja kaitseks rahvast ning tagaks sellele Eesti jaoks väga vajalikule ametile tuleviku.

Eriti oluline:

Teie praktika jaoks vajalikud vahendid ja ressursid
EMMKS kavatseb varustada teid kõigi toodete ja teenustega, mida läheb vaja teie praktika viimiseks korralikule tasemele, kaasa arvatud vaid arstidele mõeldud teenused, tasuta online ettevõtete kuulutused, EMMKS-i liikmeskonnale mõeldud kataloog, mis loob ühenduse kolleegide vahel, jne.
EMMKS-i nõukogud ja kohalikud seltsid
EMMKS-i nõukogud edendavad elukestva õppe põhimõtet vastaval erialal ja meie seltsid võimaldavad netipõhist kohalolu erinevates linnades ja kogukondades üle kogu Eesti. EMMKS-i liikmena võite kuuluda nii seltsi nõukogudesse kui/või kohalikesse seltsidesse. Nõukoguga ühinemine annab parema võimaluse luua internetiühendus teiste sarnaste huvidega arstide või terapeutidega ning laiendada erialaseid teadmisi, hoides end kursis olulisemate tervishoiu suundade ja arengutega.

This post is also available in: English